Transportstønad

bussSkulane får dekka transport når dei deltek på DKS-tilbod som ikkje er i gåavstand til skulen.

Skulane bestiller sjølve skyss til dei takstane som gjeld i skuletida, og vi ber om at rekninga blir sendt til Vestland fylkeskommune. 

NB! Hugs at transportselskapet må merkje fakturaen med nummeret de får opplyst (34807 eller 14333), namnet til skulen og kva DKS- tilbod refusjonskravet gjeld og dato.

Vestland fylkekommune nyttar elektronisk faktura:

E-fakturaadresse: 9908:821311632

Aksesspunkt: Visma

Meir om å sende faktura til Vestland fylkeskommune: https://www.vestlandfylke.no/om-oss/sende-faktura-til-vestland/