Tilsette

Vestland fylkeskommune skal formidle kunst- og kulturuttrykk av profesjonell kvalitet til alle elevar i grunnskulen og vidaregåande skule. DKS høyrer til seksjonen for kulturformidling under avdeling for kultur, idrett og inkludering. Seksjonsjef er Siri Ingvaldsen,  siri.ingvaldsen@vlfk.no  

Charlotte Espeland

DKS-koordinator, fagansvar visuell kunst og kulturarv grunnskulen
489 95 606

Øyvind Høstaker

DKS-portal og ksys, fagansvar vidaregåande skule
952 22 168

Solfrid Bygstad

økonomi, turnéansvar litteratur grunnskulen
905 62 999

Kari Vik

økonomi, fagansvar litteratur grunnskulen.
489 95 264 (Foto: HFK, Ann Steindal)

Guro Strand 

fagansvar/turnéansvar scenekunst grunnskulen, turnéansvar visuell kunst grunnskulen
489 94 940 (Foto: Tom Riis)

Wenche Gausdal

fagansvar musikk grunnskulen
969 44 507

Hanne-Brit Iversen

turnéansvar musikk grunnskulen
489 95 639

Øyvind Lyslo

fagansvar musikk grunnskulen
907 89 828 (Foto: Vegard Fimland)

Arnulf Henriksen

turnéansvar vidaregåande skule
489 95 612

Guro Høyvik

fagansvar/turnéansvar visuell kunst og kulturarv
41530608