Tilsette

Vestland fylkeskommune skal formidle kunst- og kulturuttrykk av profesjonell kvalitet til alle elevar i grunnskulen og vidaregåande skule. DKS høyrer til seksjonen for kulturformidling under avdeling for kultur, idrett og inkludering. Seksjonsjef er Siri Ingvaldsen,  siri.ingvaldsen@vlfk.no  

Charlotte Espeland

DKS-koordinator, fagansvar visuell kunst og kulturarv grunnskulen
489 95 606

Øyvind Høstaker

DKS-portal og ksys, fagansvar vidaregåande skule
952 22 168

Solfrid Bygstad

økonomi, turnéansvar litteratur grunnskulen
905 62 999

Kari Vik

økonomi, fagansvar litteratur grunnskulen. Foto HFK, Ann Steindal
489 95 264

Guro Strand 

fagansvar/turnéansvar scenekunst grunnskulen, turnéansvar visuell kunst grunnskulen
489 94 940

Wenche Gausdal

fagansvar musikk grunnskulen
969 44 507

Hanne-Brit Iversen

turnéansvar musikk grunnskulen
489 95 639

Øyvind Lyslo

fagansvar musikk grunnskulen
907 89 828

Arnulf Henriksen

turnéansvar vidaregåande skule
489 95 612

Guro Høyvik

fagansvar/turnéansvar visuell kunst og kulturarv
41530608