Til dei som ynskjer å blir utøvar i DKS

Drumdrum

Alle forslag til DKS Vestland skal registrerast på  "DKS-portalen".

Send inn tilbod til DKS Vestland her ->

NB! Frist for innsending: 1.oktober 2020