Til dei som ynskjer å bli utøvarar i DKS Sogn og Fjordane

Drumdrum

Som resultat av kommunesamanslåinga vert det frå hausten 2020 også ny organisering av DKS. Alle tilbod til DKS i Vestland skal registerast på  "Portalen",  den nye nettstaden til DKS.  Denne vil bli operativ frå 2.september 2019. Meir informasjon vil bli gitt her når det ligg føre.

Informasjon om Portalen 

NB! Frist for innsending av tilbod: 1.oktober 2019