Arna vidaregåande skule

Arna vidaregåande skule

Postadresse: Vestlivegen 43, 5260 Indre Arna

Besøksadresse: Vestlivegen 43, 5260 Indre Arna

Telefon: 55 25 47 00

E-post:post.ary@vlfk.no (ARY skulepost Arna vgs)

Kontaktperson: Svein Arne Nybø, 55 25 47 02 (Direkte), 932 49 138 (Mobil), svein.arne.nybo@vlfk.no, Thomas Fjellestad, 55 25 47 14 (Direkte), thomas.fjellestad@vlfk.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter