Høyanger skule

Høyanger skule

Postadresse: Pb. 74, 6991 Høyanger

Besøksadresse: Wilhelm Buggesveg 5, 6993 Høyanger

Telefon: 57710000 (Sentralbord), 48139265 (Målfrid Førde), 92830852 (Hilde Johanne Bjørkhaug)

Kontaktperson: Morten Ivar Torvund, morten.ivar.torvund@hoyanger.kommune.no, Målfrid Førde, 48139265, malfrid.forde@hoyanger.kommune.no

Tal på produksjonar: 2

  • Alle
Uttrykksform
Åpne filter