Leikanger barneskule

Leikanger barneskule

Postadresse: Holevegen 15-17, 6863 Leikanger

Besøksadresse: Holevegen 15-17, 6863

Telefon: 57 65 68 01

Kontaktperson: Målfrid Sværen, malfrid.svaeren@sogndal.kommune.no

Tal på produksjonar: 2

  • Alle
Uttrykksform
Åpne filter