Åsane videregående skole

Åsane videregående skole

Postadresse: Postboks 44 - Nyborg, 5879 Bergen

Besøksadresse: Åsamyrane 289, 5131 Nyborg

Telefon: 57 30 85 00

E-post:post.aav@vlfk.no (ÅSV skulepost Åsane vgs inkl. kriminalomsorgen)

Kontaktperson: Geir Hundvebakke, Bjørgvin fengsel, Fossane, Ulvsnesøy., 416 85 817 (Mobil), 55 39 44 40 (Skulenr.), geir.arne.hundvebakke@vlfk.no (Undervisinga i kriminalomsorgen), Marit Njøten, hovudskulen, 57 30 85 05 (Direkte), 482 81 314 (Mobil), marit.sofie.njoten@vlfk.no, Rune Haukedal, Bergen fengsel. , 55 39 37 81 (Direkte), 938 39 444 (Mobil), rune.haukedal@vlfk.no (Undervisinga i Kriminalomsorgen)

Tal på produksjonar: 0

  • Alle
Åpne filter