Danielsen Videregående Skole

Danielsen Videregående Skole

Postadresse: Nygaten 8, 5017 Bergen

Besøksadresse: Nygaten 8, 5017 Bergen

Telefon: 55 55 98 00

E-post:danadm@danielsen-skoler.no (DVS skulepost Danielsen vgs)

Kontaktperson: Jan David Stenersen, 55 55 98 31 (Direkte), 472 34 444 (Mobil), jan.stenersen@danielsen-skoler.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter