Bergen Private Gymnas

Bergen Private Gymnas

Postadresse: Postboks 3, Nygårdstangen, 5838 Bergen

Besøksadresse: Lars Hilles gate 15, 5008 Bergen

Telefon: 55 31 80 50, 55 32 64 00 (Nytt?), 05 246 (Fellesnr Metis Education?)

E-post:post@bpg.no (BPG Skuleposten)

Kontaktperson: Guri B Auran, 55 31 80 50, 405 54 540 (Jobbmobil), guri.birgitte.auran@bpg.no, Kathrine B Thorstensen, 55 31 80 50, 411 76 617, kathrine.thorstensen@bpg.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter