Mo skule

Mo skule

Postadresse: Postboks 44, 5732 Modalen

Besøksadresse: Mo 50, 5729 MODALEN

Telefon: 56599070

Kontaktperson: Anita Aase Eidsheim, anita.aase.eidsheim@modalen.kommune.no, Jahn Olav Nordheim, 56599070, 56599072, 416 67 594 (mobil), jahn.olav.nordheim@modalen.kommune.no, Sissel Hindenes, sissel.hindenes@modalen.kommune.no

Tal på produksjonar: 3

  • Alle

Kortfilm Ella - H20

Film, Trinn: 8-10
Filmen «Ella» viser ei mor og ein far som skal besøke den 15 år gamle dottera som sit i fengsel for drap. Temaet i filmen er barn i fengsel og ei mor sin vilkårslause kjærleik til barnet sitt.Etter visninga vil regissør Tommy Næss fortelje om korleis han får inspirasjon som filmskapar, korleis ein film blir produsert og om prosessen frå ide til ferdig film. Elevane blir tekne med i diskusjon om kva verkemiddel som er brukte i filmen. Andre tema som er naturlege å ta opp kan vere: barn i fengsel, forhold i norske fengsel samanlikna med andre land, foreldre sin kjærleik til barna sine osv.

S.O.S. Blomstereng - H20 og V21

Litteratur, Trinn: 1-4
Ingvild Haga vil lese høgt frå boka om humlene Hilda og Hanne. Illustrasjonar blir samtidig viste i stort format med lydkulissar i bakgrunnen. Barna får lære om gammeldagse blomsterenger, dei får innblikk i kva for artar som er knytte til desse engene, mellom andre dei mange humleartene.
S.O.S. Blomstereng er ei bildebok av Jurgen Wegter, illustrert av Ingvild Haga. Boka kan vere eit godt utgangspunkt for samtale med barna om artsrike blomsterenger. Her lever eit mylder av insekt og blomster i perfekt symbiose, og barna får innsikt i sårbar og trua natur.Ingvild Haga vil samtale med barna som får bidra med kunnskap, undring og spørsmål. Elevane får sjå eit ekte humlebol, og studere dei 35 ulike humleartene i Noreg. Til slutt diskuterer dei korleis vi kan ta vare på blomsterenger og hjelpe insekta.S.O.S. Blomstereng er et formidlingstiltak for barn og unge utgitt med støtte fra Miljødirektoratet i juli 2017. Slåttemarkene er ei trua naturtype, og direktoratet har utarbeidd ein eigen handlingsplan for dei få markene som er igjen. Ved sida av klimaendringane er tap av biologisk mangfald ei av dei største utfordringane i verda.

Screening - med verkstad - H20

Visuell kunst, Trinn: 5-7
“Screening” betyr å undersøke og å kaste lys på noko.Videokunstnaren Verena Scholz viser ein eigen installasjon der elevane sjølve blir ein del av eit interaktivt kunstverk.Elevane får sjå og høyre om screening-installasjon som ein del av samtidskunsten. Dei får teste ut korleis ein kan jobbe med lys, skygge og objekt i eit rom, samt motiv, storleik og avstand. Prosjektet stimulerar til å bruke digitale medium og datateknikk som kreative verktøy og utfordrar elevane til å tenke i fleire dimensjonar samstundes.Produksjonen består av to delar; visning og verkstad. I verkstaden blir elevane delte inn i grupper og får innføring i teknikk, fotografering, digitale medium og bruk av projektor.Arbeidet med screening-eksperimenta blir dokumentert og presentert avslutningsvis i ei felles framsyning.
Uttrykksform
Åpne filter