Dale skule

Dale skule

Postadresse: Postboks 64, 5722 DALEKVAM

Besøksadresse: Dalseidvegen 7, 5722 DALEKVAM

Telefon: 45376542

E-post:ove.magne.straume@vaksdal.kommune.no (Inspektør), magnar.helland@vaksdal.kommune.no (Rektor)

Kontaktperson: Malin Sæterdal, malin.seterdal@vaksdal.kommune.no, Maya Mykkeltvedt, 91 85 46 95, maya.mykkeltvedt@vaksdal.kommune.no (ungdomstrinn), Ove Magne Straume, 56594066, ove.magne.straume@vaksdal.kommune.no

Tal på produksjonar: 3

  • Alle

Kortfilm Ella - H20

Film, Trinn: 8-10
Filmen «Ella» viser ei mor og ein far som skal besøke den 15 år gamle dottera som sit i fengsel for drap. Temaet i filmen er barn i fengsel og ei mor sin vilkårslause kjærleik til barnet sitt.Etter visninga vil regissør Tommy Næss fortelje om korleis han får inspirasjon som filmskapar, korleis ein film blir produsert og om prosessen frå ide til ferdig film. Elevane blir tekne med i diskusjon om kva verkemiddel som er brukte i filmen. Andre tema som er naturlege å ta opp kan vere: barn i fengsel, forhold i norske fengsel samanlikna med andre land, foreldre sin kjærleik til barna sine osv.

Papirworkshop - V21

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Ein kan lage kunst av noko så enkelt og kvardagsleg som papir.Det er dette kunstnar Bendik Vatne og forfattar Maria Dahl vil utforske saman med elevane i ein verkstad. Ved hjelp av tradisjonelle teknikkar skal elevane lage plantebasert papir frå botnen av. Med papirmasse i forskjellige fargar skapar elevane sitt eige papir som blir eit kunstverk i seg sjølv. Maria og Bendik har med det utstyret som trengs.
I etterkant av verkstaden kan skulen sette opp ei utstilling med kunstverka som elevane har laga.

S.O.S. Blomstereng - H20 og V21

Litteratur, Trinn: 1-4
Ingvild Haga vil lese høgt frå boka om humlene Hilda og Hanne. Illustrasjonar blir samtidig viste i stort format med lydkulissar i bakgrunnen. Barna får lære om gammeldagse blomsterenger, dei får innblikk i kva for artar som er knytte til desse engene, mellom andre dei mange humleartene.
S.O.S. Blomstereng er ei bildebok av Jurgen Wegter, illustrert av Ingvild Haga. Boka kan vere eit godt utgangspunkt for samtale med barna om artsrike blomsterenger. Her lever eit mylder av insekt og blomster i perfekt symbiose, og barna får innsikt i sårbar og trua natur.Ingvild Haga vil samtale med barna som får bidra med kunnskap, undring og spørsmål. Elevane får sjå eit ekte humlebol, og studere dei 35 ulike humleartene i Noreg. Til slutt diskuterer dei korleis vi kan ta vare på blomsterenger og hjelpe insekta.S.O.S. Blomstereng er et formidlingstiltak for barn og unge utgitt med støtte fra Miljødirektoratet i juli 2017. Slåttemarkene er ei trua naturtype, og direktoratet har utarbeidd ein eigen handlingsplan for dei få markene som er igjen. Ved sida av klimaendringane er tap av biologisk mangfald ei av dei største utfordringane i verda.
Uttrykksform
Åpne filter