Samnanger barneskule

Samnanger barneskule

Postadresse: Nesjavegen 17, 5650 TYSSE

Besøksadresse: Gjerde, Nesjavegen 17, 5650 TYSSE

Telefon: 56589980, 56589981

E-post:barneskulen@samnanger.kommune.no

Kontaktperson: Eli Kristin Berge, eli.kristin.berge@samnanger.kommune.no, Inge Aasgaard, inge.aasgaard@samnanger.kommune.no, Tor Jellestad, 92032779, tor.jellestad@samnanger.kommune.no, Trond Sandvik, trond.sandvik@samnanger.kommune.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter