Tilbake
Kulturskatten
Kulturskatten
Odd Fredrik Heiberg
Odd Fredrik Heiberg
Odd Fredrik Heiberg
Odd Fredrik Heiberg
Kulturskatten
Kulturskatten
Kulturskatten
Kulturskatten
Kulturskatten
Kulturskatten

Hus i hodet - H20

Dette er eit prosjekt som handlar om forventning, estetikk, sjølvforståing, realfag, arkitektur og engasjement. Alle barn har eit ønskje om å "byggje og bu", ein stad å leike og drøyme. Gjennom utstillinga får barna reflektere over kva eit hus er, kva det betyr og korleis vi tenkjer rundt det. Samtidig får elevane demonstrert enkle geometriske, konstruksjonsmessige prinsipp gjennom dialog, leik, samarbeid  -  og utan avansert teknologi.

Utstillinga består av 24 plansjar på 50 x 50 cm som viser ulike bygg frå heile verda, frå det store til det vesle, frå det normale og kjende til det spektakulære, frå eventyrpalass til utedo. Plansjane er trykte på 4 store, mjuke terningar med eit bilde på kvar side. Prosjektet legg opp til dialog med barna etterkvart som bilda blir kasta fram med treningane.

Elevane får også sjå eit element (5x5 meter) i armert PVC-duk. Dette kan blåsast opp, formast og endrast frå flat madrass til ein vegg eller eit tak med gavl. Barna blir oppfordra til å sjå kva som er muleg å byggje med desse elementa, og gjennom samarbeid vil dei kunne endre form og plassering. Med terningane og elementet er det muleg å lage mange ulike bygg. Viss det er ønskjeleg kan ein også dokumentere prosessen ved å ta bilde.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Kunstnarar / grupper: Morten Kildevæld Larsen
  • Produsent: Telemark kunstnersenter
  • I samarbeid med: Telemark Kunstnersenter
  • Idé/ opplegg: Odd Fredrik Heiberg og Morten Kildevæld Larsen.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Morten Kildevæld Larsen

Publikumskommentarer