Tilbake
S12 Galleri og verksted
S12 Galleri og verksted
S12 Galleri og verksted
S12 Galleri og verksted

Skildring: Eit samansett bilete av glas V21

Speglingar, refleksjonar, gjennomsikt og illusjonar.
Eit spennande verkstadbesøk og møte med glas, glasverkstaden, kunst og ikkje minst – kunstnaren i deg sjølve!

Skuleklassar blir inviterte til S12 Galleri og Verksted i Bergen på verkstadsbesøk:

Her pirrar vi sansane, vekkar undring, forvitenskap og assosiasjonar rundt materialet glas.  Hos oss skal elevane jobba med ein kreativ prosess og nytta glas i ulike fargar og fasongar til å skildra ei stemning i eit bilete. Vi nyttar teknikken Fusing, som vil seia å smelta saman glasbitar til ei heil flate. 

Verkstaden blir tilrettelagt som ei sanselig og skapande oppleving i vårt prosjektrom på Bontelabo 2 i Bergen. Elevane vil få innblikk i fleire ulike glasformingsprosessar gjennom demonstrasjonar i varmt og kaldt glas, forutan å gå i djupna på teknikken fusing som dei skal jobba i. Vi gir dei ein smakebit på biletanalyse gjennom eit kunsthistorisk skråblikk. Vi brukar døme frå kunsthistoria og ser dei i samanheng med teikneøvingar som elevane har gjort som inngang til det kreative og skapande arbeidet. Arbeidsprosessen har som mål å framkalla kreativitet og fantasi gjennom sansselegheit og nærkontakt med glas. Resultatet blir eit bilete i glas. 

Stikkord til førearbeid: Fargelære, Komposisjon, Assosiasjoner, Kreativ prosess

Etterarbeid: 

Bilda blir brunne i ein av omnane våre over natta. Vi fotograferer så alle bileta og gjer dei digitalt tilgjengelege slik at dei kan visast for eit større publikum på ulike måtar. Bileta blir sendt skulane etter verkstaden. Elevane og skulen blir oppmoda om å setje opp ei utstilling av arbeida, anten digitalt eller dei lagar eit design som fungerer for den eiskilde skulen. Med sendinga får de òg ein utstillarguide som kan gje råd og tips til å lage ei utstilling med glas. 

Verkstadperiode: ​​​​​​​Veke 2, 3, 4 og 5 2021.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland

Om kunstnar / utøvar / gruppe

S12 Galleri og verkstad er eit kompetansesenter for glas som blei etablert i Bergen i 2007. S12 er senter for utforsking, eksperimentering og formidling av glaskunst i Noreg. Verksemda fokuserer på formidling av glaskunst gjennom utstillingar, kurs og gjestekunstnarordning. Les meir på deira heimeside.

Publikumskommentarer