Tilbake
S12 Galleri og verksted
S12 Galleri og verksted
S12 Galleri og verksted
S12 Galleri og verksted

Skildring: Eit samansett bilete i glas V21

Speglingar, refleksjonar, gjennomsikt og illusjonar.
Eit spennande verkstadbesøk og møte med glas, glasverkstaden, kunst og ikkje minst – kunstnaren i deg sjølve!

Skuleklassar blir inviterte til S12 Galleri og Verksted i Bergen på verkstadsbesøk:

Her pirrar vi sansane, vekkar undring, forvitenskap og assosiasjonar rundt materialet glas.  Hos oss skal elevane jobba med ein kreativ prosess og nytta glas i ulike fargar og fasongar til å skildra ei stemning i eit bilete. Vi nyttar teknikken Fusing, som vil seia å smelta saman glasbitar til ei heil flate. 

Verkstaden blir tilrettelagt som ei sanselig og skapande oppleving i vårt prosjektrom på Bontelabo 2 i Bergen. Elevane vil få innblikk i fleire ulike glasformingsprosessar gjennom demonstrasjonar i varmt og kaldt glas, forutan å gå i djupna på teknikken fusing som dei skal jobba i. Vi gir dei ein smakebit på biletanalyse gjennom eit kunsthistorisk skråblikk. Vi brukar døme frå kunsthistoria og ser dei i samanheng med teikneøvingar som elevane har gjort som inngang til det kreative og skapande arbeidet. Arbeidsprosessen har som mål å framkalla kreativitet og fantasi gjennom sansselegheit og nærkontakt med glas. Resultatet blir eit bilete i glas. 

Stikkord til førearbeid: Fargelære, Komposisjon, Assosiasjoner, Kreativ prosess

Etterarbeid: 

Bilda blir brunne i ein av omnane i S12 over natta og sendt skulane i ettertid. I tillegg fotograferer S12 alle bileta og gjer dei digitalt tilgjengelege.
Elevane og skulen blir oppmoda om å setje opp ei utstilling av arbeida, anten digitalt eller at dei lagar ei fysisk utstilling i eit design som fungerer for den eiskilde skulen.
​​​​​​​Det er utarbeidd ein utstillarguide som gir  råd og tips til å lage ei utstilling med glas. Guiden finn de i lenkje under vedlegg til høgre.

Verkstadperiode: ​​​​​​​Veke 3, 4, 5, 6 og 7 2021.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland

Om kunstnar / utøvar / gruppe

S12 Galleri og verkstad er eit kompetansesenter for glas som blei etablert i Bergen i 2007. S12 er senter for utforsking, eksperimentering og formidling av glaskunst i Noreg. Verksemda fokuserer på formidling av glaskunst gjennom utstillingar, kurs og gjestekunstnarordning. Les meir på deira heimeside.

Publikumskommentarer