Tilbake
Marie Louise Somby

En gang for lenge siden - V21

En gang for lenge siden er ein produksjon knytt til samisk forteljartradisjon. Formidlaren fortel eit vandresagn om korleis det gikk til då reindriftssamen skulle finne seg ein gjetar. Han møtte mange på vegen, og enda opp med hunden, som vart menneskets beste ven.

​​​​​​​Formidlaren, Karen Anne Buljo, fortel både om ville og tamme dyr, korleis ein skal vise respekt for desse, og ho joikar også dyra ho fortel om. Buljo har med ting som tradisjonelt er brukte i lavvo, og ho viser at ordet lavvo er samisk, noko mange ikkje tenkjer over. I lag med elevane lagar ho ein ‘usynlege lavvo’ og i fantasien tek ho elevane med langt, langt tilbake i tid. Ho kjem også inn på strukturen i lavvoen, om kven som sat på dei ulike plassane.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland

Publikumskommentarer