Tilbake
Espen Nyttingnes
Espen Nyttingnes
Espen Nyttingnes
Espen Nyttingnes
Espen Nyttingnes
Espen Nyttingnes
Espen Nyttingnes
Espen Nyttingnes

Vestland, Vestland - H20

I det humoristiske teaterstykket «Vestland, Vestland» får publikum vite ein heil del om Sogn og Fjordane og Hordaland som dei sikkert alltid har lurt på, og ein heil del som dei ikkje visste at dei lurte på.

Kva skjedde på Gulatinget?
Låg dei tyske keisarane med damene på S-laget?
Går det an å flørte i dalatrekk?
Er det trist når nabosvinet døyr?
Kva har skjedd og kor er vi på veg?
Kort sagt: Kven er vi?


Framsyninga er ei gåvepakke frå Teater Vestland og Det Vestnorske Teateret til alle innbyggarane i det nye fylket. Ei rekke påstandar, særpreg og historiske hendingar blir presenterte, gjenskapte, diskuterte og avklarte, slik at vi kan vandre vidare saman.

På scena står Claus Sellevoll frå Alversund i Nordhordland og Sigrid Moldestad frå Breim i Nordfjord. Finn Tokvam har skrive teksten, inkludert ei rekke songar som er tonesette av Odd-Erik Lothe. Arvid Ones har regien.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Produsent: Teater Vestland og Det Vestnorske Teateret

Om kunstnar / utøvar / gruppe

AV Finn Tokvam
REGI Arvid Ones
KOMPONIST Odd-Erik Lothe
LYSDESIGN Krystian Myska


MEDVERKANDE
Claus Sellevoll
Sigrid Moldestad


Publikumskommentarer

De fleste elevene likte teaterstykket. Det var ikke lett å få fullt utbytte av forståelsen siden mye av handlinga var knyttet til hendelser og personer som ikke 16-og 18. åringene har kunnskap om.Publisert av: Heidi : (klasse - Måløy vidaregåande skule) – 10.9.2020 15:32
Korleis var responsen frå elevane? Elevane oppførte seg fint. Dei var med og gav respons. Korleis passa produksjonen for målgruppa? Denne produksjon passa nokså greitt for målgruppa, men vi vaksne som har levd nokon år forstår at særleg nokon av dei humoristiske innslaga ikkje gav meining for ungdommen. Korleis var kontakten mellom formidlar/utøvar og elevar? Eg synest at kontakten mellom formidlarane og utøvarane var svært god. Skodespelarane var svært flinke, og kontakten var upåklageleg. Kva er ditt inntrykk av denne produksjonen? Eg har eit svært godt inntrykk av denne produksjonen. Korleis vart elevane informerte/førebudde på besøket i forkant? Alle lærarane blei informerte om produksjonen i siste skuleveka før sommarferien. Eg sendte ut informasjonen om oppsetjinga på nytt ei veke før Vestland, Vestland kom til oss. På eit fellesmøte ei veke på førehånd presenterte eg framsyninga til alle lærarane. Klassestyrarane og norsklærarane orienterte elevane på klassenivå. Korleis fungerte informasjonsmaterialet? Eg synest informasjonsmatereialet fungerte godt. Var elevar medarrangørar i nokon grad? Nei, elevane var ikkje medarrangørar, men dei fleste har nok snakka men elevane om sammanslåinga av dei to fylka. Koreleis fungerte arenaen der produksjonen vart arrangert? Det fungerte godt i Samfunnshallen. Vi måtte også ta omsyn til smittevern-reglane. Publisert av: (klasse - ) – 18.9.2020 15:35