Tilbake
Bjørnar Osnes

Eg er i går

Alvhild og veslesystra rotar rundt i høyet på jakt etter kattungar når fingrane plutseleg treff kaldt stål. Dei finn skytevåpna
som brørne i motstandsrørsla har gøymt. Dei veit godt at dei ikkje må snakke om det, at det er farleg. Likevel
snappar tyskarane det opp. Systrene blir henta av soldatar og avhøyrde på Gestapo-skøyta som ligg til kai i Florø. To av
brørne blir sende til konsentrasjonsleir, og ein må gøyme seg i fjellet. Alle tre overlever krigen. Men den eine blir aldri
meir seg sjølv.
Historia er sann, fortald av hundreåringen Alvhild Stafsnes. Ho har alltid kjent på skuld for det som skjedde. Som den
eldste av systrene skulle ho ha passa betre på, meiner ho. Det er den personlege krigen i krigen.
Denne og mange fleire historier frå 1930 og fram til i dag er iscenesette i «Eg er i går». Manuset er basert på
intervju med eit knippe av seniorane i fylket i alderen frå nokre-og-sytti til 100 år. Dei er den siste krigsgenerasjonen.
Åra under tysk okkupasjon pregar livet deira, men det er langt ifrå det einaste dei har på lager. Dei fortel om forelsking,
lyden av barneføter, det fyrste fjernsynet. Dei bygde vegar som batt grendene i lag, dei bygde landet.

Lærarrettleiing

Last ned:
Pedagogisk oppleg for "Eg er i går"

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Publikumskommentarer