Tilbake
Bård Gundersen

Levande bilder

Idag sender vi snapchat, lagar Vine, og små filmar på smarttelefonen vår. Vi går på kino, ser film og TV-serier og ikkje minst speler vi dei mest fantastiske videospel som tek oss inn i heilt andre verdenar.

Store delar av kvardagen vår består av levande bilete i eit mylder av ymse sjangrar og måtar vi forstår dei på – “dette er ein action film, dette er ein fantasy film, dette er ein teiknefilm, dette er eit skyte-spel, dette er ein komedie, og dette er ein reality-serie” seier vi til kvarandre. Men korleis veit vi kva som er kva og kvar kjem alle desse levande biletene ifrå?

Gjennom forteljingar og videodøme gjer denne produksjonen ein rask og spanande oppsummering av filmen si utvikling gjennom 115 år for å sette dagens mediebilete for barn og ungdom i samanheng.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Kunstnarar / grupper: Mikal Hovland er filmskapar og utdanna regissør og filmfotograf. Eksamensfilmen hans "Framand fisk" er filma på Bulandet i Askvoll kommune.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Publikumskommentarer