For kommunane

1/3 av spelemidlane som vert tildelt Vestland fylkeskommune til grunnskulane vert   fordelt vidare ut til kommunane. 

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for DKS og forvaltar midlane til ordninga. I januar kvart år skal kommunane rapportere til fylkeskommunen på bruk av midlane.