Digitale produksjonar

Våren 2020 vil DKS tilby nokre digitale produksjonar som skulane kan formidle til elevane gjennom dei digitale plattformene dei nyttar. Produksjonane finn du i oversikta over alle produksjonar og på skulane si oversikt. Dei vil vere merka med " Digital" først i tittelen på programmet.- Døme: "Digital litteratur Jan Tore Noreng". Under produksjonen ligg det lenkjer til YouTube/Vimeo-videoar og lærarrettleiingar.

Alle dei digitale produksjonane finn du her ->

Digitale produkjonar