Aktuelt

Som følgje av koronasituasjonen har Vestland fylkeskommune avlyst dei fleste turnèane for resten av våren. Enkelte turnèar vil bli gjennomført i samarbeid med skulane og nokre vil bli tilgjengelege digitalt.  Skulane får informasjon når det blir gjort endringar og nye tilbod er tilgjengeleg.

-------

Andre aktuelle saker i menyen til høgre