sff

Ressursmeny

Plakat til DKS- framsyningar.

Plakat til DKS- framsyningar.

For at flest mogeleg skal få med seg at det snart kjem besøk frå Den kulturelle skulesekken har vi sendt ut plakatar til skulane.

Publisert:23.01.18

Les meir

Metropolis

Metropolis

Arbeidsoppgåver og PP til "Metropolis"

Publisert:04.01.16

Les meir

Elevar som arrangør

Elevar som arrangør

Ein informasjonsfilm om elevar som arrangør i DKS:

http://www.eleversomarrangorer.no/

Publisert:25.11.14

Ressursbase for skulane

Ressursbase for skulane

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa har som mål å auke kvaliteten i kunst- og kulturfaga i barnehagane og grunnopplæringa. Senteret har ein rikhaldig ressursbase som skulane fritt kan nytte i eige arbeid med kunst. og kulturfaga.

Publisert:21.11.14

Møtepunkt himmel og jord

Møtepunkt himmel og jord

"Møtepunkt himmel og jord"består av film, nettside og ei ressurskasse med religiøse gjenstandar. Programmet omhandlar religiøst mangfald og integrerings-problematikk, og kan knytast til tema som historie (kulturarv), arkitektur, geografi, norsk (med utvida tekstomgrep) eller tverrfagleg arbeid, i tillegg til RLE-faget i grunnskule og vgs. Programmet består av film, nettside og ei ressurskasse med religiøse gjenstandar. Informasjon om prosjektet finn du her->

Publisert:06.11.12

Film i skulesekken, grunnskulen

Film i skulesekken, grunnskulen

Her kan du laste ned ein Power Point-presentasjon med tips til ressursar og bruk av film i undervsinga i grunnskulen. Av Ove Eide.

Publisert:02.11.12

Les meir

Geocaching

Geocaching

Geocaching er ei høgteknologisk skattejakt der ein brukar GPS for å finne skjulte behaldarar, kalla geocachear, utandørs og deretter deler opplevinga si på nett.

Publisert:02.11.12

Les meir

Arkeologiske utgravingar

Arkeologiske utgravingar

Det føregår til ei kvar tid arkeologiske utgravingar som kan vere aktuelle å nytte seg av i undervisninga rundt om i dei ulike kommunane. Her er samla nokre døme på gode nettressursar som kan nyttast.

Publisert:02.11.12

Les meir

Dokumentarfilm og filmen "Til ungdommen", vgs.

Dokumentarfilm og filmen  "Til ungdommen", vgs.

Undervisningsopplegg for dokumentarfilm og til filmen "Til ungdommen" for vgs. og presentasjon av "Dokumentarfilm-2012" og "Dokumentarfilm-historisk" kan lastast ned som Power Point-presentasjonar på lenkjene her. Av Ove Eide

Publisert:28.09.12

Les meir

Læremiddelpakke i dans

Læremiddelpakke i dans

Panta Rei Danseteater har laga ein innhaldsrik og spennande læremiddelpakke basert på den kritikarroste framsyninga "WeFiction" & "Private Rite".

Publisert:02.03.11

Les meir

Strategiplan for DKS i Sogn og Fjordane, 2010-2014

Strategiplan for DKS i Sogn og Fjordane,           2010-2014

Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok den 8. juni strategiplanen som skal gjelde for ordninga Den kulturelle skulesekken dei neste fire åra.

Design på nett

Born og unge kan arbeide enkelt med design på PCen ved å besøkje heimesida som er utvikla av kunstnaren Pia Myrvold. Den nye Media Lab-en er open for alle som ønskjer å utforske fargar og mønster digitalt.

Skulestova.no

Skulestova.no

Skulestova.no er ein møtestad mellom kultursektoren og elevar og lærarar i grunnskule og vidaregåande opplæring.

Digital katalog for skuleåret 2018-2019

 

Plakat til utskrift DKS-program 2018-2019