sff

Informasjon om nye kommuneplanar

Planane for kommunane gjeld for ulike periodar. Frå 2016 skal alle kommunane følgje same intervalla.

Dette medfører at planane som vert fornya dei komande åra  skal gjelde til og med skuleåret 2015-2016, og at alle kommunane etter dette tidspunktet skal levere planar for felles tidsperiode.