sff

Til dei som ynskjer å bli utøvarar i DKS Sogn og Fjordane

 

Vi ber alle som ynskjer å tilby ein produksjon til DKS i Sogn og Fjordane om å fylle ut skjemaet på sida her. Eventuelle vedlegg skal sendast på eigen epost til oyvind.hostaker@sfj.no

Skjema for innmelding av produkjonar 2019-2020 her ->

 

 

NB! Frist for innsending av tilbod 1.oktober 2018