sff

Til dei som ynskjer å bli utøvarar i DKS Sogn og Fjordane

Vi ber alle som ynskjer å tilby ein produksjon til DKS i Sogn og Fjordane om å fylle ut skjemaet på sida her. Eventuelle vedlegg skal sendast på eigen epost til oyvind.hostaker@sfj.no

Innmeldig av produksjonar for skuleåret 2019-2020 vil bli tilgjengelig her frå juni 2018.