sff

Skjema for evaluering

Her kan du sende evaluering på turnebesøk på din skule.

Evalueringa krev passord og brukarnamn. Alle skulane har fått tilsendt dette på e-post. Har de spørsmål så ta kontakt.