sff

Skuleårets siste turné er ferdig.

Guro Høyvik @ Sogn og Fjordane // 12.06.19

11. juni var siste turnédag for skuleåret 2018/19. Gjennom året har vi hatt over 900 besøk på skulane i fylket!

Om ein reknar enkeltdagar på vegen så har utøvarane våre har hatt til saman 569 dagar på vegen frå starten av skuleåret og fram til no. Nokre av dei har vore meir eller mindre samanhengane på turné heile skuleåret. Tusen takk for innsatsen både til utøvarane og tusen takk til alle elevar og lærarar som tek godt imot dei ute på skulane. VI håpar og trur at elevar over heile fylket har fått gode kunst- og kulturopplevingar gjennom Den kulturelle skulesekken også i år. No gler vi oss til å fortelje om kva vi har pakka i sekken til neste skuleår!

 

Logo

Logo

Tilbod til DKS 2019-2020

Tilbod til DKS 2019-2020