sff

Plakat til DKS- framsyningar.

Guro Høyvik @ Sogn og Fjordane // 23.01.18

For at flest mogeleg skal få med seg at det snart kjem besøk frå Den kulturelle skulesekken har vi sendt ut plakatar til skulane.

I førekant av kvar framsyning vil skulane få tilsendt eit informasjonsark som kan festast nedst på plakaten. Informasjonsarka vil også ligge i produksjonsinformasjonen på www.skulesekken.no. Tanken er at plakaten kan nyttast fleire gonger og at ein festar på nytt informasjonsark for kvar gong.

Vi anbefaler at skulane skriv ut plakaten i A3-format på litt tjukt papir, og i fargar.

Vi håpar plakaten kjem til nytte:)

Last ned plakaten her ->

 

 

Plakat til DKS- framsyningar.

Plakat til DKS- framsyningar.

Sogn og Fjordane fylkeskommune /DKS