sff

Samlar kunst og kultur i Kulturtanken

Guro Høyvik @ Sogn og Fjordane // 21.02.17

Frå nyttår vart Kulturtanken operativ som Kulturdepartementet sin eigen etat for kunst og kultur for barn og unge i skulen. Kulturtanken har difor det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skulesekken og det som tidlegare var skulekonsertane.


Du kan lese meir om omlegginga og endringane på Sogn og Fjordane fylkeskommune sine nettsider:

 

Illustrasjonsfoto DKS skulekonsert med Vikinj Trio og ny logo for DKS Sogn og Fjordane.

Illustrasjonsfoto DKS skulekonsert med Vikinj Trio og ny logo for DKS Sogn og Fjordane.

David Zadig