sff

"Felles barn, felles ansvar"

Guro Høyvik @ Sogn og Fjordane // 10.09.15

No er det berre ei veke att til kulturkonferansen "Felles barn, felles ansvar". Fylkeskommunen ved Den kulturelle skulesekken (DKS) og UKM inviterer saman med kulturskulane til kulturkonferansen til ein konferanse som mellom anna tek opp mogelegheiter for å oppnå meir saman.

Du kan lese meir på fylkeskommunen sine heimesider.

For meir informasjon
Øyvind Sunde Høstaker
koordinator for Den kulturelle skulesekken Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga
952 22 168
oyvind.hostaker@sfj.no

 

Felles barn felles ansvar

Felles barn felles ansvar