sff

No kan du søkje om kunstnaropphald hos Seanse i Volda

Guro Høyvik @ Sogn og Fjordane // 20.02.15

Arbeider du med ein idé til ein kunstproduksjon for barn eller unge? Seanse – senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda inviterer kunstnarar og kompani innan alle sjangrar til å søkje om arbeidsopphald hos dei i juni. Søknadsfristen er 3. mars.

Du finn meir informasjon om kunstnarsamlingane og søknadsskjema på nettsida til Seanse, www.seanse.no.

 

Seanse kunstnaropphald_Foto SEANSE

Seanse kunstnaropphald_Foto SEANSE

SEANSE - senter for kunstproduksjon