sff

Ressursbase for skulane

Øyvind Høstaker @ Sogn og Fjordane // 21.11.14

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa har som mål å auke kvaliteten i kunst- og kulturfaga i barnehagane og grunnopplæringa. Senteret har ein rikhaldig ressursbase som skulane fritt kan nytte i eige arbeid med kunst. og kulturfaga.

 

Nasjonalt senter

Nasjonalt senter