sff

Har du sett?

Øyvind Høstaker @ Sogn og Fjordane // 08.08.13

Til skulestart sender DKS ut ein folder til alle foreldre. Denne syner alle framsyningane i skulesekken dette skuleåret, og  vert sendt til skulane og vidare med "ranselpost" til heimane.  Sjå folderen i pdf her ->
For meir informasjon om kvar enkelt framsyning finn ein det her på  www.skulesekken.no, og det vil i tillegg bli sendt ut ei meir omfattande digital brosjyre.

 

Har du sett?

Har du sett?