sff

Stor auke for Den kulturelle skulesekken!

Øyvind Høstaker @ Sogn og Fjordane // 30.05.13

Tilskotet til DKS har vore uendra sidan 2007, og det var difor svært gledeleg å få melding om at ordninga på landsplan no får ei auke frå 167 mill. til 200 mill.  For Sogn og Fjordane blir tilskotet  Kr. 7 021 026,-  Nøyaktig korleis dette fordeler seg mellom fylket og kommuanane vert klart seinare, men det betyr ei markert auke i alle ledd.

 

Penger :)

Penger :)