sff

Honorarsatsar og rammeavtale

Sogn og Fjordane fylkeskommune følgjer «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner"   

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstending næringsdrivande):   

Frå 01.08.18 Kr 4500,-

Det blir hausten 2018 forhandla om avtale for lønnsmottakarar. Den vil tidlegast bli gjeldande frå vår 2019.

 

Scenekunst

Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket