sff

Film i skulesekken, grunnskulen

Øyvind Høstaker @ Sogn og Fjordane // 02.11.12

Her kan du laste ned ein Power Point-presentasjon med tips til ressursar og bruk av film i undervsinga i grunnskulen. Av Ove Eide.

 

Film i skulesekken

Film i skulesekken