sff

Arkeologiske utgravingar

Øyvind Høstaker @ Sogn og Fjordane // 02.11.12

Det føregår til ei kvar tid arkeologiske utgravingar som kan vere aktuelle å nytte seg av i undervisninga rundt om i dei ulike kommunane. Her er samla nokre døme på gode nettressursar som kan nyttast.

Arkeologiske utgravingar

 

Kulturminner

Kulturminner