sff

Til dei som ynskjer å bli utøvarar i DKS Sogn og Fjordane

 

Frå hausten 2020 blir det ny organisering av DKS Vestland. Alle tilbod til DKS Vestland skal registerast på  "Portalen",  den nye nettstaden til DKS.  Denne vil bli operativ frå 1.september 2019. Meir informasjon om dette vil bli gitt her når det ligg føre.

 

Informasjon om Portalen 

NB! Frist for innsending av tilbod blir 1.oktober 2019