sff

Til dei som ynskjer å bli utøvarar i DKS Sogn og Fjordane

Vi ber alle som ynskjer å tilby ein produksjon til DKS i Sogn og Fjordane om å fylle ut skjemaet på sida her. Eventuelle vedlegg skal sendast på eigen epost til oyvind.hostaker@sfj.no

->Skjema for innmelding av produksjon til skuleåret 2018-2019