sff

Presentasjonar frå DKS-konferansen 2011

Presentasjonane som vart brukt på DKS-konferansen er tilgjengelige for nedlasting her:

Helge Øye, Anita Solbakken og Anne Marit Aasen hadde innhaldsrike presentasjonar på DKS-konferansen i september. Dei som var på konferansen vil kunne nytte dette no i etterkant. Undervisningsopplegget til Anne Marit Aasen er konkret knytt til førestillinga "Svanene over Irland, som no skal rundt på mange skular i skulesekken, medan Helge Øye og Anita Solbakken har viktige innspel til drøfting av Den kulturelle skulesekken på dei ulike skulane.

 

dks-konferansen

dks-konferansen