Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Tidskapselen, Kystmuseet: "På linefiske med M/S Ha...
Produksjonsliste
Program

Tidskapselen, Kystmuseet: "På linefiske med M/S Haugefisk".

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

I samarbeidsprosjektet «Tidskapselen» vil Musea i Sogn og Fjordane og Den kulturelle skulesekken gje alle 9-klassingar i Sogn og Fjordane ein smak av si eiga fortid og ei styrking av sitt eige rotfeste, gjennom eit besøk på sitt eige museum. Det er no utarbeidd produksjonar på kvart av dei seks musea. Kystmuseet i Sogn og Fjordane sitt program er «På linefiske med M/S Haugefisk».

M/S Haugefisk reiser frå Gulen i sør til Selje i nord, og elevane vert tekne med på linefiske ombord i båten.

 Elevane skal:

 • få kunnskap om fiskeri, ei heilt avgjerande næring på kysten i all si tid.
 • erfare arbeidet på fiske i tradisjonell manuell drift, og den endringa som kom i  automatiseringa ein innførte på 1970-talet.
 • bli kjend med livet til dei som var fiskarar om bord i ein autolinebåt, på fiskebankane kring Nordsjøen og langt av garde i havområda nord- og vestover.
 • lære om museum.

Last ned lærarrettleiinga for informasjon om førearbeid på skulen i forkant av besøket og om etterarbeid etter besøket, informasjon om læreplanmål osv. 


Lærarrettleiing

Last ned:

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Kystmuseet i Sogn og Fjordane.

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

 • Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
 • Kystmuseet i Sogn og Fjordane
 • Mannskap på M/S Haugefisk

Multimedia og vedlegg

Bilete

Tidskapselen Kystmuseet 2018, illustrasjonsfoto.
Foto: Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Kulturarv
Trinn: 9 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Den kulturelle skulesekken v/ Guro Høyvik, guro.hoyvik@sfj.no, mob. 415 30 608.
Kontaktperson utøvar
Kystmuseet v/ Jorunn Bjerk, jorunn.bjerk@misf.museum.no, mob. 982 69 853.
Programlengde
"Tidskapselen" er eit heildagstilbod, varar frå om lag kl. 9/9:30 til 14:00. Kystmuseet tek kontakt med den kulturkontakt på den enkelte skule og avtalar nærare.
Arena / rom
M/S Haugefisk legg til kai i nærleiken av skulane, sjå turnéplanen.
Påkledning, publikum
Elevane skal i hovudsak vere mykje utandørs på båten og det er difor viktig at dei kler seg etter vêret. Undervegs i opplegget får elevane prøve seg på ulikt arbeid ombord, difor er det greitt om kleda toler å bli skitne og brukt til ulikt arbeid. Elevane må også ha med seg matpakke og noko å drikke.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Medverkande
 • Kystmuseet i Sogn og Fjordane
 • Mannskap på M/S Haugefisk