Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Telefon: 576 38 000 • Nettstad: www.skulesekken.no
SPETAKKEL 2018
Produksjonsliste
Program

SPETAKKEL 2018

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

SPETAKKEL 2018 er ein eindags-festival for elevar i 1-7 klasse i kommunane Flora, Førde, Naustdal, Gaular og Jølster som skal spegle det store mangfaldet innan Den kulturelle skulesekken. Festivalen er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturtanken og Ultimafestivalen. Det er også lagt opp til eit samarbeid med kulturskulane, og skulane i dei aktuelle kommunane vil vere viktige medspelarar. Festivalen går føre seg tysdag 24. april på Westcon-verftet i Florø og på Hellenes (gamle Ankerløkken) i Førde torsdag 26. april. Programmet er ikkje klart endå, men det vil bii både nasjonale og internasjonale artistar på høgt nivå.

PRAKTISK INFORMASJON

Det vil bli sett opp busstransport for elevar som ikkje er innanfor gåavstand til dei to verfta i høvesvis Florø og Førde. Detaljert informasjon om dette kjem seinare. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: DKS-festival i Sunnfjord i samarbeid med Kulturtanken og Ultimafestivalen

Multimedia og vedlegg

Bilete

Kraner i solnedgang
Foto: Martin Fjellanger
Verftet i Førde
Foto: Arne Stubhaug
Verftet i Florø
Foto: Westcon Florø
Verftet i Florø
Foto: Westcon Florø
Kunstarter i samspill, Musikk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: SPETAKKEL 2018
Praktisk informasjon
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune