Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Avtrykk
Produksjonsliste
Program

Avtrykk

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Tresnitt er den eldste grafiske teknikken, og han er framleis like aktuell i vår digitale tid. Med «Avtrykk» ynskjer Nasjonalmuseet å rette merksemd mot tresnitt som medium og uttrykk. I denne verkstaden får elevane utforske kva som er muleg med denne grafiske teknikken.

I ein leikprega metode vil elevane jobbe med å utforske streken og linja sine mogelegheiter i ei treplate – tykk, tynn, stram, laus osv. Motivet vert forma i treplata og vert valsa inn med trykkfarge. Papiret vert lagt på og vert pressa mot treplatene med handflata. Klassens tresnitt vert avduka og hengt opp i klasserommet.

Elevane får også sjå verk av kunstnarduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas, som arbeider med tresnitt i ukonvensjonelle format i svart-kvitt. Biletspråket deira er ofte henta frå video, teikning og fotografi. Historier vert fortalt fortalde på nytt, gjerne lag på lag og blir til nye univers.

Lærarrettleiing

Last ned:

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Produsent: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
  • Idé/ opplegg: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Liv Dysthe Sønderland (veke 17 til 20). (Utøvar)
  • Linn Magnhild Valderaune (veke 14, 15 og 21 til 24). (Utøvar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

"Getting dressed" (2012) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Fallet" (2014) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Aardwolf" (2012) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Posør" (2014) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
"Åpne" (2014) av Cathrine Dahl og Ørjan Aas.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Video/Lyd

Annet
Trinn: 5 - 7
Turnéplan: Avtrykk, V 2019.
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS, Sogn og Fjordane fylkeskommune:
Guro Høyvik, mobil: 415 30 608, e- post: guro.hoyvik@sfj.no.
Kontaktperson utøvar
Veke 17, 18, 19 og 20:
Liv Dysthe Sønderland, mob. 901 94 290.

Veke 14, 15 og 21 til 24:
Linn Magnhild Valderaune, mob. 950 78 790.
Programlengde
90 min, samanhengande.
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Tomt klasserom med reingjort golvareal på min. 50 m2. Pultar kan ev. stillast langs vegg.
Berehjelp
Ber om at skulen stiller med to vaksne til bærehjelp av utstyr inn frå og ut til bilen. Eit par elevar kan gjerne hjelpe utøvaren med å pakke ned utstyret. Utøvar vil ofte komme til skulen med utstyret dagen før framsyninga, utøvar avtaler dette direkte med skulen.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Rom/areal, breidd, lengde, takhøgde, veggareal
Tomt klasserom med rengjort gulvareal på min. 50 m2. Pultar kan ev. stillast langs vegg.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Medverkande
  • Liv Dysthe Sønderland (veke 17 til 20). (Utøvar)
  • Linn Magnhild Valderaune (veke 14, 15 og 21 til 24). (Utøvar)